Service & Kalibrering

Vi på Ingenjörsfirman Geotech AB förstår hur viktigt det är att under produktens livscykel ha tillgång till kvalificerad service. Vi vet också att regelbundet underhåll krävs för avbrottsfri drift och att kalibrering mot spårbara referenser är en förutsättning för tillförlitliga sonderingar. Våra borrvagnar och instrument utvecklas och tillverkas i egna lokaler i Göteborg. Vårt serviceteam har därför unikt produkt-kunnande och hjälper dig att säkerställa att din utrustning underhålls och kalibreras på ett kvalitetsmässigt sätt.

Välkommen att kontakta vår serviceverkstad på

Ingenjörsfirman Geotech AB
Datavägen 53
436 32 Askim
Tel: 031 28 99 10

Kalibrering geotech