Kalk/cement-vinge

Geotechs kalk/cement-vinge är avsedd för kvalitetssäkring av pelare som produceras på plats i marken genom ”deep soil mixing”.

Vingens inbyggda CPT-sond registrerar motstånd och avvikelse från lodrät riktning medan den trycks genom den delvis härdade pelaren. Mätvärdena överförs trådlöst till riggen, där de loggas och presenteras i realtid för operatören.

Ytterligare information

Ska vi börja med ett samtal?

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller ta reda på mer om hur Ingenjörsfirman Geotech kan ge dig konkreta tekniska fördelar för dina projekt

CPT-system

CPT GEOTECH NOVA är ett användarvänligt, robust och pålitligt CPTu-system, tillverkat i Göteborg. Trådlös
överföring med full datakvalitet ger visning av mätdata i realtid. Tillbehör finns för mätning av
skjuvvågshastighet (SCPT) och elektrisk ledningsförmåga. Speciella lösningar finns för kvalitetssäkring av
kalk/cement-pelare.

CPT-system

CPT GEOTECH NOVA är ett användarvänligt, robust och pålitligt CPTu-system. Trådlös överföring med full datakvalitet ger visning av mätdata i realtid.

Seismisk CPT, SCPT-GS2

Skjuvvågshastigheten är en användbar parameter för förståelsen av vissa jordars egenskaper, till exempel...

Elektrisk konduktivitet

Jordens elektriska egenskaper såsom konduktivitet/resistivitet ger viktig information om marint avsatta lerors hållfasthet.

Kalk/cement-vinge

Geotechs kalk/cement-vinge är avsedd för kvalitetssäkring av pelare som produceras på plats i marken genom ”deep soil mixing”.