Grundvattenrör med filterspets och nivåmätare

Geotechs grundvattenrör med bronsfilterspets kan kombineras med flera alternativ för nivåmätning.

Grundvattenrör med filterspets

Geotechs filterspets för öppna grundvattenrör består av ett sintrat bronsfilter som är monterat på en perforerad stålkropp. Filterspetsen används antingen med ett öppet 1” grundvattenrör eller med en tunnare slang för snabbare reaktion på tryckförändringar.

Geotechs filterspets för öppna grundvattenrör består av ett sintrat bronsfilter som är monterat på en perforerad stålkropp. Filterspetsen används antingen med ett öppet 1” grundvattenrör eller med en tunnare slang för snabbare reaktion på tryckförändringar.

Djupmätare
Vi erbjuder flera alternativa lösningar för mätning av grundvattennivån. Kontakta oss för detaljer.

PVT Mätsond med datalogger
Mätsonden har inbyggd datalogger med batteri och kan lämnas kvar på plats och samla in mätdata under lång tid. Samma mätsond kan förses med nål för användning med PVT Membranfilterspets. Mätsonden är elektriskt kompatibel med Geotechs övriga PVT-sortiment, såsom avläsningsinstrument och Gateway för fjärravläsning.

Ska vi börja med ett samtal?

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller ta reda på mer om hur Ingenjörsfirman Geotech kan ge dig konkreta tekniska fördelar för dina projekt

PVT-mätare och grundvattenrör

Porvattentryck och grundvattennivå är viktiga faktorer när det gäller att bedöma jordars egenskaper och att övervaka påverkan från exempelvis tunneldrivning och schaktningsarbeten. Geotech erbjuder flera olika lösningar för mätning av porvattentryck och grundvattennivå, från PVT-mätare med inbyggd datalogger och system för fjärravläsning och larm till enkla grundvattenrör.

Geotechs PVT-mätare är försedda med keramiska lasertrimmade tryckgivare med god långtidsstabilitet. PVT-mätarna kan levereras med inbyggd datalogger och kan, om så önskas, kopplas till utrustning för fjärravläsning och larm.

 Geotechs grundvattenrör med bronsfilterspets kan kombineras med flera alternativ för nivåmätning.

PVT-mätare med minne

Geotechs PVT-mätare med inbyggd datalogger ger en mycket diskret installation. Det inbyggda batteriet ger flera års problemfri drift.

Grundvattenrör med filterspets och nivåmätare

Geotechs grundvattenrör med bronsfilterspets kan kombineras med flera alternativ för nivåmätning.

Fjärravläsning och larm

Med Geotechs PVT Gateway kan du programmera loggningsintervall och ladda hem loggfiler utan att lämna kontoret. Du kan också ställa larmnivåer och ange telefonnummer och adresser för akuta larmmeddelande via SMS eller e-post.