Filterspets med membran, mätsond med nål

Geotechs membranfilterspetsar är kompatibla med motsvarande system från andra tillverkare.

PVT Membranfilterspets

Geotechs membranfilterspets kan användas på platser där det är olämpligt med öppna grundvattenrör, till exempel vid artesiskt vattentryck eller täta jordar. Avläsning sker genom att mätsondens nål får penetrera membranet. Mätsonden har en inbyggd datalogger och kan lämnas kvar på plats. Mätsystemet är elektriskt kompatibelt med Geotechs övriga PVT-sortiment, såsom avläsningsinstrument och Gateway för fjärravläsning.

Geotechs membranfilterspets finns i utföranden antingen i plast eller i rostfritt stål och levereras med 1” anslutningsrör med samma gänga som vanliga grundvattenrör. Membranet hindrar vattnet från att stiga i röret. Det mekaniska utförandet är kompatibelt med motsvarande system från andra tillverkare.

PVT Mätsond med datalogger
Sänk ner mätsonden genom röret. Sondens nål penetrerar filterspetsens membran och efter tryckutjämning kan vattentrycket mätas. Mätsonden har inbyggd datalogger med batteri och kan lämnas kvar på plats och samla in mätdata under lång tid. Mätsonden kan användas tillsammans med motsvarande filterspetsar från andra tillverkare. Det går också att ta bort nålen och använda enheten för loggning av vattentrycket i vanliga grundvattenrör.
Mätsonden är elektriskt kompatibel med Geotechs övriga PVT-sortiment, såsom avläsningsinstrument och Gateway för fjärravläsning.

Ytterligare information

Ska vi börja med ett samtal?

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller ta reda på mer om hur Ingenjörsfirman Geotech kan ge dig konkreta tekniska fördelar för dina projekt

PVT-mätare och grundvattenrör

Porvattentryck och grundvattennivå är viktiga faktorer när det gäller att bedöma jordars egenskaper och att övervaka påverkan från exempelvis tunneldrivning och schaktningsarbeten. Geotech erbjuder flera olika lösningar för mätning av porvattentryck och grundvattennivå, från PVT-mätare med inbyggd datalogger och system för fjärravläsning och larm till enkla grundvattenrör.

Geotechs PVT-mätare är försedda med keramiska lasertrimmade tryckgivare med god långtidsstabilitet. PVT-mätarna kan levereras med inbyggd datalogger och kan, om så önskas, kopplas till utrustning för fjärravläsning och larm.

 Geotechs grundvattenrör med bronsfilterspets kan kombineras med flera alternativ för nivåmätning.

PVT-mätare med minne

Geotechs PVT-mätare med inbyggd datalogger ger en mycket diskret installation. Det inbyggda batteriet ger flera års problemfri drift.

Grundvattenrör med filterspets och nivåmätare

Geotechs grundvattenrör med bronsfilterspets kan kombineras med flera alternativ för nivåmätning.

Fjärravläsning och larm

Med Geotechs PVT Gateway kan du programmera loggningsintervall och ladda hem loggfiler utan att lämna kontoret. Du kan också ställa larmnivåer och ange telefonnummer och adresser för akuta larmmeddelande via SMS eller e-post.