EVT 2000 med vingskydd och skyddsrör

Vinginstrument EVT 2000 med skyddssko för vinge och ett skyddande rör runt förlängningsstängerna används för mätning av odränerad samt omrörd skjuvhållfasthet. Utrustningen utvecklades i enlighet med Eurocode ENV 1997-3, del 3 och kan användas i hårdare jordar än standardkonfigurationen. Efter varje test dras vingen in i skyddsskon innan den pressas ner för ytterligare mätningar i djupare jordlager. Glappkopplingen gör att stångfriktionen kan elimineras.

Montera vinginstrument EVT 2000 på din borrvagn och koppla det till vagnens mätsystem. Förlängningsstängerna skyddas av ett rör och vingen är indragen i en skyddssko under nedpressning.

Strax ovanför mätdjupet, trycks vingen ut ur skyddsskon. Instrumentet roterar förlängningsstänger och vinge från ytan samtidigt som det mäter vridmoment och vinkel. Vingen är kopplad till förlängningsstängerna via en glappkoppling, som gör att stången kan vridas cirka 15 grader utan att vingen roteras. På så vis kan stångfriktionen elimineras från mätresultatet. Efter varje test dras vingen in i skyddsskon innan den pressas ner för ytterligare mätningar i djupare jordlager.

Vridmomentet loggas och visas i realtid med mjukvaran Vane-Log som du installerar på borrvagnens loggdator. Skjuvhållfastheten beräknas som en funktion av vingens geometri och maximalt vridmoment.

Ska vi börja med ett samtal?

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller ta reda på mer om hur Ingenjörsfirman Geotech kan ge dig konkreta tekniska fördelar för dina projekt

Vinginstrument

Med Geotechs elektriska vinginstrumentet kan du mäta skjuvhållfastheten för odränerad och omrörd lera på plats, och på så vis bedöma jordens sensitivitet. Du monterar vinginstrumentet på din borrvagn och kopplar det till vagnens mätsystem.

Välj mellan standardmodellen med 22 mm stång och glappkoppling och utrustningen som dessutom är försedd med skyddssko för vingen och ett skyddande rör runt stången.

EVT 2000, standard

Standardkonfiguration baserad på den beprövade glappkopplingen typ ”Nilcon”.

EVT 2000 med vingskydd och skyddsrör

Vingutrustning med vingskydd och skyddsrör i linje med Eurocode ENV 1997-3, del 3, och senare standarder.