CPT-system

CPT GEOTECH NOVA är ett användarvänligt, robust och pålitligt CPTu-system. Trådlös överföring med
full datakvalitet ger visning av mätdata i realtid.

Operatörens dator med mjukvara utgör tillsammans med interface ett komplett system för
datainsamling och realtidsvisning. Programmet har funktioner för att ställa in interfacets egenskaper,
administrera dina sonder, hantera sondminnen, genomföra sonderingar och för att presentera
mätresultaten.

CPT GEOTECH NOVA kan användas på land eller på havsbotten, och ger noggranna mätvärden för spetsmotstånd (qc), friktion (fs) och portryck (u). Dessutom finns en inbyggd inklinometer. Sonderna kan vara utrustade med sensor för temperaturmätning. Välj bland flera alternativa lösningar för portrycksmätning (porösa filter i position u1 respektive u2 samt spaltfilter).

Ytterligare information

Bruksanvisning (PDF)

http://gateway.geotech.se/manuals/CPT_NOVA-Manual-SE.pdf

Ska vi börja med ett samtal?

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller ta reda på mer om hur Ingenjörsfirman Geotech kan ge dig konkreta tekniska fördelar för dina projekt

CPT-system

CPT GEOTECH NOVA är ett användarvänligt, robust och pålitligt CPTu-system, tillverkat i Göteborg. Trådlös
överföring med full datakvalitet ger visning av mätdata i realtid. Tillbehör finns för mätning av
skjuvvågshastighet (SCPT) och elektrisk ledningsförmåga. Speciella lösningar finns för kvalitetssäkring av
kalk/cement-pelare.

CPT-system

CPT GEOTECH NOVA är ett användarvänligt, robust och pålitligt CPTu-system. Trådlös överföring med full datakvalitet ger visning av mätdata i realtid.

Seismisk CPT, SCPT-GS2

Skjuvvågshastigheten är en användbar parameter för förståelsen av vissa jordars egenskaper, till exempel...

Elektrisk konduktivitet

Jordens elektriska egenskaper såsom konduktivitet/resistivitet ger viktig information om marint avsatta lerors hållfasthet.

Kalk/cement-vinge

Geotechs kalk/cement-vinge är avsedd för kvalitetssäkring av pelare som produceras på plats i marken genom ”deep soil mixing”.