Vinginstrument

Med Geotechs elektriska vinginstrumentet kan du mäta skjuvhållfastheten för odränerad och omrörd lera på plats, och på så vis bedöma jordens sensitivitet. Du monterar vinginstrumentet på din borrvagn och kopplar det till vagnens mätsystem.

Välj mellan standardmodellen med 22 mm stång och glappkoppling och utrustningen som dessutom är försedd med skyddssko för vingen och ett skyddande rör runt stången.

EVT 2000, standard

Standardkonfiguration baserad på den beprövade glappkopplingen typ ”Nilcon”.

EVT 2000 med vingskydd och skyddsrör

Vingutrustning med vingskydd och skyddsrör i linje med Eurocode ENV 1997-3, del 3, och senare standarder.