Spetsar & kronor

Vi ser till att du som kund har all utrustning som behövs för att utföra dina geotekniska sonderingar. I vårt breda sortiment finner du spetsar och kronor för att tillexempelvis utföra hejarsondering, JB-sondering, slagsondering och trycksondering.