Miljö & Vatten

Här finner du ett stort sortiment för att utföra miljögeotekniska undersökningar så som vattenprover, grundvattenmätning och tillbehör. I vårt utbud finner du flera dimensioner av PEH-rör (KIWA-certifierade), grundvattenrör, bailers, bentonit, filtersand, djupmätare samt övrigt tillbehör.