CPT-system

CPT GEOTECH NOVA är ett användarvänligt, robust och pålitligt CPTu-system, tillverkat i Göteborg. Trådlös
överföring med full datakvalitet ger visning av mätdata i realtid. Tillbehör finns för mätning av
skjuvvågshastighet (SCPT) och elektrisk ledningsförmåga. Speciella lösningar finns för kvalitetssäkring av
kalk/cement-pelare.

CPT-system

CPT GEOTECH NOVA är ett användarvänligt, robust och pålitligt CPTu-system. Trådlös överföring med full datakvalitet ger visning av mätdata i realtid.

Seismisk CPT, SCPT-GS2

Skjuvvågshastigheten är en användbar parameter för förståelsen av vissa jordars egenskaper, till exempel...

Elektrisk konduktivitet

Jordens elektriska egenskaper såsom konduktivitet/resistivitet ger viktig information om marint avsatta lerors hållfasthet.

Kalk/cement-vinge

Geotechs kalk/cement-vinge är avsedd för kvalitetssäkring av pelare som produceras på plats i marken genom ”deep soil mixing”.