Instrument

Vi har ett brett utbud av mätinstrument för att genomföra geotekniska undersökningar med hög precision och kvalité.

CPT-system

Ett användarvänligt, robust och pålitligt CPTu-system, tillverkat i Göteborg. Trådlös dataöverföring med full datakvalitet ger visning av mätdata i realtid. Tillbehör finns för mätning av skjuvvågshastighet (SCPT) och elektrisk ledningsförmåga. Speciella lösningar finns för kvalitetssäkring av kalk/cement-pelare.

Vinginstrument

Med Geotechs elektriska vinginstrumentet får du exakta mätningar av odränerad och omrörd skjuvhållfasthet.

Porvattentryck

Geotech erbjuder flera olika lösningar för mätning av porvattentryck och grundvattennivå, från PVT-mätare med inbyggd datalogger och system för fjärravläsning och larm till enkla grundvattenrör. Våra membranfilterspetsar är kompatibla med motsvarande system från andra tillverkare.